For More details Visit Directorate of Technical Education, Maharashtra State, Mumbai.

या वर्षीपासून ट्युशन फी व इतर शुल्क डिजीटल माध्यमातून भरावयाचे आहे. तरी विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी विभागाशी संपर्क साधून अधिक माहिती घ्यावी

Admissions 2019

Back to top